Lohkoketjuteknologia ja siihen perustuvat kryptovaluutat ovat saaneet kosolti palstatilaa ja huomiota viimeisten vuosien aikana. Monien mielestä lohkoketjuteknologia on kuitenkin liian abstrakti ja epäselvä konsepti, jotta sitä voitaisiin hyödyntää toden teolla. Kryptovaluuttojen mahdollisuudet eivät ole vielä vakuuttaneet kaikkia. Lohkoketjuteknologialla on kuitenkin rajaton potentiaali niin talouden kuin kulttuurin saroilla. Ensimmäinen merkittävä esimerkki tästä on ollut NFT.

NFT, eli Non Fungible Token, on ilmiö, joka on saanut paljon huomiota niin mediassa kuin suuren yleisön keskuudessa. NFT:t ovat havainnollistaneet lohkoketjujen käyttömahdollisuuksia esimerkiksi kulttuurin, videopelien ja keräilyharrastusten parissa. Kryptovaluuttojen abstraktius ja rajoitetut käyttömahdollisuudet ovat hidastaneet niiden kasvua ja yleistymistä. NFT ja vastaavat ilmiöt voivat tulevaisuudessa toimia suunnannäyttäjinä lohkoketjuille ja digitalisoituvalle elämäntavalle.

Mikä kumman NFT?

Mutta mitä NFT sitten käytännössä tarkoittaa? Lyhenne on peräisin englanninkielisestä termistä Non Fungible Token. Tämän voisi vapaasti suomentaa vaikkapa ei-vaihdettavaksi rahaksi tai rahakkeeksi. NFT:t ovat lohkoketjuteknologialla yksilöityjä tiedostoja, joiden alkuperä, aikaisemmat omistajat ja muut vaiheet on tunnistettavissa tiedoston perusteella. NFT voi olla esimerkiksi kuva, GIF-tiedosto tai vaikkapa videopelissä pelaajan hahmon käyttämä hattu. Tavallisten, toisistaan kopioitujen tiedostojen sijaan NFT:t ovat aina yksilöllisiä, ainoaa laatuaan olevia kohteita.

NFT:t ovat saaneet viime aikoina paljon huomiota sekä hyvässä että pahassa. Esimerkiksi muusikot ja muut tähdet ovat innostuneet sijoittamaan niihin, ja houkuttelevat fanejaan tekemään samoin.

NFT ja lohkoketjuteknologia

Lohkoketjuteknologia perustuu useiden itsenäisten käyttäjien yhteistyöhön. Lohkoketju on kuin tietokanta, johon kaikki lohkoketjun vaiheet on tallennettu. Lohkoketjuteknologian yleisin käyttökohde on kryptovaluutat. Ne syntyvät, kun valuuttaa louhitaan, eli lohkoketjuun syntyy uusia lohkoja. Tämä tapahtuu tietokoneiden suorittamilla laskutoimilla.

NFT:t hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa tiedostojen ja taideteosten identifioimisessa. Kun NFT:n vaiheet voidaan todistaa lohkoketjuun tutustumalla, sen alkuperä voidaan todistaa. Näin esimerkiksi taiteilija voi tehdä digitaalisesta taideteoksestaan NFT:n, jonka lohkoketjusta käy ilmi teoksen alkuperä. NFT on siis digitaalinen taideteos, jonka signeeraus on lohkoketju.

Miten NFT eroaa kryptovaluutoista?

Koska sekä kryptovaluutat että NFT:t perustuvat samaan lohkoketjuteknologiaan, niiden niputtaminen yhteen voi tuntua helpolta tavalta jäsennellä asia. Niiden samankaltaisuudet kuitenkin rajoittuvat teknologisiin seikkoihin.

Tärkein kryptovaluuttojen ja NFT:n välinen ero on niiden käyttötarkoituksessa. Kryptovaluuttojen luomisella haluttiin tarjota digitaalinen, kansainvälinen ja itsenäinen vaihtoehto perinteisille valuutoille. Niiden piti korvata raha niin vaihdannan välineenä, arvon säilyttäjänä kuin arvon mittarina. Nykyisin kryptovaluutat ovat ensisijaisesti sijoituskohde, jonka uskotaan tulevaisuudessa toimivan myös vaihdannan välineenä.

NFT:t sen sijaan ovat digitaalisia tiedostoja, jotka ovat verrattavissa perinteiseen taiteeseen. Kuuluisista maalauksista on mahdollista tehdä postikortteja ja julisteita. Vaikka näissä on sama kuva kuin alkuperäisessä maalauksessa, niin niiden arvo ei ikinä saavuta alkuperäisen kuvan arvoa. Sama logiikka pätee myös NFT-teoksiin. Alkuperäisellä tiedostolla, olipa se sitten kuva tai musiikkia, on aina oma keräilyarvonsa, jota taiteenystävät arvostavat. NFT-tiedostoilla ei siis ole samanlaista käyttöarvoa kuin kryptovaluutoilla. Sen sijaan niiden arvo perustuu ajatukseen alkuperäisen teoksen erityisyydestä.

NFT:n potentiaali

Aivan kuten kryptovaluutoillakin, NFT-teknologialla on rajaton potentiaali alati digitalisoituvassa nykymaailmassa. Tälläkin kolikolla on kääntöpuolensa, ja palaamme NFT:n kritiikkiin myöhemmin.

Taiteen digitalisoituminen

Yleisin yhteys, jossa NFT on saanut osakseen huomiota, on erilaisten digitaalisten taideteosten kaupankäynti. Taiteen keräily ja ostaminen on ollut tärkeä osa taidemaailmaa jo vuosisatojen ajan. Koska vapaa-aikamme on siirtynyt yhä enemmälti digitaaliseen muotoon, myös nykytaide on yhä enemmissä määrin digitaalista. Modernin taiteen museoiden näyttelysalit vilisevät videoita ja ääniä yhdisteleviä installaatioita, ja perinteiset esittävät taideteoksetkin tehdään digitaalisin menetelmin.

Taiteen digitalisoituminen on synnyttänyt uusia haasteita, joita NFT-teknologialla voidaan ratkaista. Esimerkiksi tekijänoikeuskiistojen ja taiteilijoiden etujen valvominen on helpompaa, kun taiteilijat pystyvät osoittamaan olevansa digitaalisen taideteoksen tekijä. Lisäksi NFT-teknologia mahdollistaa digitaalisen taiteen kaupankäynnin ilman välikäsiä ja monimutkaisia prosesseja. Näin etenkin uransa alussa olevat taiteilijat voivat saada teoksiaan näkyviin, ja päästä osaksi uusia digitaalisen taiteen markkinoita.

Taiteen lisäksi NFT-teoksia voidaan hyödyntää monien harrastusten parissa. Esimerkiksi urheilijoita esitteleviä keräilykortteja on keräilty koko ammattiurheilun historian ajan. Tulevaisuudessa korttien sijaan keräillään huippu-urheilijoita esittäviä videoklippejä ja kuvia, jotka urheilijat voivat itse signeerata lohkoketjuteknologian avulla.

Muu visuaalinen kulttuuri

Moderni kulttuurimme on äärimmäisen visuaalinen. Meemit, videot ja sosiaalisen median postaukset ovat modernin kulttuurin tärkeimpiä ilmiöitä. Virtuaalisen ja visuaalisen sisällön välityksellä liikkuvat niin trendit, poliittiset ajatukset kuin muutkin elämää ja ajattelua ohjaavat asiat. NFT:t mahdollistavat tämän visuaalisen kulttuurin ymmärtämisen ja jäsentämisen aivan uudella tavalla. Niiden avulla voimme päästä kulttuuriamme muovaavien virtuaalisten ilmiöiden alkulähteille, ja pyrkiä ymmärtämään miksi ja miten kulttuuri on kehittynyt.

Visuaalinen kulttuuri ja meemit ovat aina olleet osa myös kryptovaluuttojen maailmaa. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset meemikryptovaluutat, kuten Shiba inu. Ne pyrkivät tekemään kryptovaluutoista ja taloudesta yleisestikin hauskempaa ja vähemmän ryppyotsaista.

Yksityisyys ja tunnistautuminen

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa tunnistautumisen myös taideteosten ja kulttuurin ulkopuolella. Esimerkiksi yksinkertainen henkilöllisyyden todistaminen voi tulevaisuudessa onnistua virtuaalista henkilötodistusta näyttämällä. NFT-teknologia voi tehostaa tätä ja muita yksityisyydensuojaa puolustavia innovaatioita.

Kritiikki NFT:tä kohtaan

Kaikilla uusilla teknologisilla innovaatioilla on kuitenkin myös heikkoutensa. NFT ei ole poikkeus. Keskustelu NFT:stä on ollut varsin kärkästä, ja etenkin ilmiön vastustajat ovat ottaneet asiaan kantaa turhankin aggressiivisesti. Asialliseen kritiikkiin on kuitenkin myös aihetta, ja NFT-teknologian on kehityttävä, jotta se voi lunastaa täyden potentiaalinsa.

Energiankulutus ja ympäristövaikutukset

Suurin NFT-teknologian heikkous on myös koko lohkoketjuteknologian heikkous. Kun tietokoneet suorittavat laskuprosesseja ja transaktioita ylläpitääkseen lohkoketjuja, ne käyttävät suuria määriä energiaa. Tämä on suuri este niin kryptovaluuttojen kuin NFT:n yleistymiselle. Ongelma on toki ratkaistavissa, mutta se vaatii innovatiivisuutta niin energiantuotannon kuin lohkoketjuteknologian kehittäjiltä. Esimerkiksi monet uudemmat ja pienemmät kryptovaluutat ovat minimoineet energiankulutustaan mahdollistamalla niiden louhimisen myös vähemmän energiaa kuluttaville laitteille.

Sääntelyn puute ja markkinoiden kaaos

NFT-taide ja koko teknologia yleisesti on todella uusi ilmiö. Lisäksi ne toimivat täysin irrallaan perinteisistä talouden, sijoittamisen ja kaupankäynnin instituutioista. Toisaalta tämä takaa niiden itsenäisyyden ja autenttisuuden. Toisaalta taas sääntelyn puute on johtanut kiusallisiin ja vaikeisiin tilanteisiin NFT-markkinoilla. Esimerkiksi digitaalisen taiteen väärentäminen on johtanut useiden taiteen ostajien huijaamiseen ja rahojen menettämiseen. Jos NFT-taide halutaan toden teolla vakiinnuttaa osaksi taidekenttää, niin markkinoille on saatava jonkinasteista sääntelyä.

Toinen NFT-markkinoihin liittyvä kritiikki on myös kryptovaluutoista esitetyt kuplaväitteet. NFT-teoksista maksetuille summille naureskellaan, ja niiden arvon romahtamista suorastaan toivotaan. Tämä ei kuitenkaan ole yhtä aiheellinen kritisoinnin aihe. Perinteisen taiteen markkinat ja tekijänoikeusmarkkinat ovat miljardibisneksiä, joita kukaan ei enää nykypäivänä epäile. NFT-markkinoiden voi odottaa kehittyvän samanlaiseksi instituutioksi, kunhan markkinat saadaan ajan kanssa organisoitua paremmin.

NFT sijoituskohteena

Monille kryptovaluutat ovat ensisijaisesti sijoituskohde. Samasta syystä myös NFT:n sijoituspotentiaali kiinnostaa monia. Toisin kuin kryptovaluuttoja, NFT:tä ei voi käyttää ostosten tekemiseen tai vaihtamiseen. Ne ovat siis passiivinen sijoituskohde.

NFT-sijoittaminen on saanut nopeasti tuulta siipiensä alle, mutta se on kohdannut myös paljon vastarintaa. Esimerkiksi monet muusikot ja urheilijat ovat innostuneet NFT:stä, ja investoineet niihin suuria summia. Tämän seurauksena NFT-markkinoiden arvo on kasvanut poikkeuksellisen nopeasti. NFT:n arvon nopea nousu on nostanut kynnystä sijoittaa niihin, ja potentiaalisimpiin sijoituskohteisiin on vaikeaa päästä käsiksi ilman suurta pääomaa. Kryptovaluuttojen arvonnousut viime vuosien aikana ovat kuitenkin osoittaneet, että yllättävätkin digitaaliset sijoituskohteet ovat saattaneet moninkertaistaa arvonsa lyhyessä ajassa.

NFT-sijoittamisen kritiikki on kohdistunut pitkälti syytöksiin NFT-kuplasta sekä väärennettyjen teosten riskeihin. On täysin totta, että äkillinen kasvu millä tahansa markkinoilla voi johtaa niiden ylikuumentumiseen ja äkilliseen romahtamiseen. Tämä pätee niin NFT:hen kuin asuntomarkkinoihin. Kulttuurin digitalisoituminen ja ihmisille luonnollinen halu omistaa ja keräillä asioita kuitenkin luovat NFT:n arvon nousulle täydelliset puitteet.

NFT:n ostaminen ja myyminen

Entä miten NFT-teoksiin sitten käytännössä pääsee käsiksi? Olipa sitten kyse sijoitustoiminnasta tai digitaalisen taiteen keräilystä, niin NFT-ostokset on tehtävä NFT-kauppapaikoilla. Markkinoiden suurin kauppapaikka on OpenSea. Muita merkittäviä kauppapaikkoja ovat esimerkiksi Axie Marketplace ja Larva Labs. Kauppapaikoilla on omat painotuksensa. Toiset keskittyvät digitaalisen taiteen kauppaamiseen, kun taas toisilla käydään kauppaa digitaalisista keräilykorteista tai videopelien esineistä.

Yleisesti kryptovaluuttojen ostaminen ja myyminen on todella turvallista. Tämä pätee jossain määrin myös NFT-markkinoilla. Lohkoketjut mahdollistavat todella tarkan teosten alkuperän selvittämisen. Siitä huolimatta NFT-markkinoilla ei olla vältytty väärennyksiltä ja niiden kauppaamiselta. Siksi ennen jokaista ostosta on tehtävä taustatyötä sekä kauppapaikasta että teoksesta itsestään. Tarkka taustatyö auttaa välttymään huijatuksi tulemiselta niin digitaalista kuin perinteistä taidetta ostaessa.

Yhteenveto

NFT:t ovat lohkoketjuteknologian soveltamisen toiseksi näyttävin ja tunnetuin ilmiö kryptovaluuttojen jälkeen. Toisin kuin kryptovaluutat, NFT:t ovat varsin konkreettinen osoitus uuden teknologian mahdollisuuksista. Se kuitenkin on kohdannut paljon vastustusta ja kritiikkiä. Innovatiivinen kehitystyö, energiankulutuksen minimointi ja NFT-markkinoiden hillitty sääntely kuitenkin voivat mitätöidä kritiikin. Käytännössä NFT:llä on rajaton potentiaali, jonka realisoituminen ei kuitenkaan vielä ole täysin varmaa.

NFT:t ovat yleistyneet erityisesti kulttuurin saralla. Taideteosten yksilöinti on mahdollistanut digitaalisen taiteen tekijänoikeuksien kehittämisen. Tätä voidaan jatkossa hyödyntää niin taiteilijoiden aseman parantamiseen kuin taidenäyttelyiden ja muiden taidemaailman ilmiöiden kehittämiseen. Lisäksi keräily ja muut harrastukset voidaan NFT:n avulla digitalisoida lähes sellaisinaan.

Sijoituskohteina NFT:t ovat vielä varsin monimutkainen konsepti. On totta, että niiden markkinat ovat kasvaneet hämmentävän nopeasti ja erittäin suuriksi. Alun kasvu ei kuitenkaan ole tae tasaisesta kasvusta jatkossa ja pomminvarmoista voitoista. Jos NFT-markkinoille onnistutaan luomaan järkevät raamit ja säännöt, niiden mahdollisuudet tavallisille sijoittajille tulevat olemaan rajattomat.