Kryptovaluutat ovat mullistaneet digitaalisen talouden merkityksen. Verkkopankkimaksuista, digitaalisista lompakoista ja muista vanhemmista digitalouden innovaatioista on otettu valtava harppaus kryptovaluuttojen aikaan. Yhä useampi suomalainen omistaa kryptovaluuttoja joko sijoituskohteina tai vaihdannan välineinä.

Kryptovaluutoista käytävä keskustelu keskittyy enimmäkseen valuutoista suurimpaan ja tärkeimpään, eli Bitcoiniin. Tämä on loogista, sillä Bitcoin on ollut kryptovaluuttojen tärkein edelläkävijä. Lisäksi se on kasvanut niin suureksi ja arvokkaaksi valuutaksi, että sen vertaaminen muihin valuuttoihin ei ole enää edes mahdollista. Kryptovaluutat ovat kuitenkin monimuotoinen ja kiinnostava ilmiö, vaikka Bitcoin jätettäisiinkin hetkeksi parrasvalojen ulkopuolelle. Kryptovaluutoista kiinnostuneiden sijoittajien ja digitaaliseen tulevaisuuteen valmistautuvien kuluttajien onkin syytä perehtyä myös muihin valuuttoihin. Näistä muista valuutoista puhutaan yleensä altcoineina.

Mitä altcoinit käytännössä ovat?

Kryptovaluuttojen markkinat ja kauppapaikat ovat pullollaan kryptovaluuttoja. Jotkut niistä ovat saavuttaneet suurta suosiota ja mainetta, kun taas toiset ovat lähinnä pienten piirien harrastusprojekteja. Koska tulevaisuuden talouden voidaan olettaa olevan yhä enemmän digitalisoitunut ja vähemmän riippuvainen perinteisten valuuttojen kahleista, monet haluavat päästä osaksi kryptovaluuttojen menestystarinaa. Niinpä eri valuuttoja syntyy jatkuvasti. Vain harvat niistä edes uskaltautuvat kilpailemaan Bitcoinin kanssa, ja pienemmät valuutat joutuvat kilpailemaan verisesti toistensa kanssa.

Jotta kryptovaluutoista olisi helpompi keskustella ilman, että Bitcoin vie kaiken näkyvyyden ja palstatilan, viime aikoina pienemmistä kryptovaluutoista on alettu käyttämään termiä altcoin. Termi kattaa kaikki kryptovaluutat, lukuun ottamatta Bitcoinia.

Altcoinien ja Bitcoinin erot

Altcoinit ovat Bitcoinin tavoin kryptovaluuttoja, joten niillä on lukuisia samankaltaisuuksia. Kryptovaluuttojen teknologia kuitenkin kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Etenkin pienemmät ja uudemmat kryptovaluutat ovat dynaamisia toimijoita, jotka ottavat nopeasti uudet innovaatiot tehokkaaseen käyttöön. Tämä on pienten altcoinien etu, sillä niiden järjestelmät ovat rakenteiltaan kevyempiä kuin suureksi kasvaneiden kryptovaluuttojen vastaavat järjestelmät.

Nopeampi ja kevyempi louhintaprosessi

Suurin ero Bitcoinin ja altcoinien välillä on niiden louhintaprosesseissa. Bitcoinin louhinta on nykyisin niin yleistä ja kilpailtua, että se ei ole tavallisille sijoittajille ja kuluttajille mahdollista. Bitcoinin louhintaprosessit vaativat valtavat määrät energiaa sekä äärimmäisen tehokkaita tietokoneita ja komponentteja. Bitcoinin alkuaikoina kuka tahansa pystyi osallistumaan louhintaprosessiin suhteellisen tavallisilla laitteilla. Nykyisin tilanne on kuitenkin toinen, ja Bitcoineja louhitaan ammattimaisissa ympäristöissä siihen erikseen suunnitelluilla laitteilla.

Altcoinien louhintaprosessit sen sijaan muistuttavat vielä toistaiseksi Bitcoinin alkuaikojen louhintaa. Niiden louhiminen on yhä mahdollista tavallisilla tietokoneilla, kunhan niiden komponentit eivät ole kohtuuttoman vanhoja tai tehottomia.

Jotkut altcoineista louhitaan samalla menetelmällä kuin Bitcoinit. Toiset taas hyödyntävät teknologiaa, joka perustuu tietokoneiden tehon maksimoinnin sijaan Proof of Stake -menetelmään, josta kerromme myöhemmin lisää. Tätä menetelmää hyödyntävien altcoinien louhijat joutuvat ensin ”vakuuttamaan” oman louhintansa kyseisellä valuutalla. Tämän jälkeen vakuuttaneet louhijat voivat saada mahdollisuuden osallistua louhintaan, ja saada lisää kryptovaluuttaa.

Lisäksi Altcoinien louhinta on huomattavasti Bitcoinia nopeampaa. Kun kryptovaluuttoja louhitaan, lohkoketjuun, josta kryptovaluutta koostuu, syntyy uusia lohkoja. Tämän seurauksena markkinoille vapautuu lisää kyseistä kryptovaluuttaa. Bitcoinin osalla tämä prosessi kestää 10 minuuttia. Yleisten altcoinien syntyminen sen sijaan saattaa kestää vain minuutin tai pari.

Toinen konkreettinen ero altcoinien ja Bitcoinin välillä liittyy yksittäisten altcoinien ominaisuuksiin. Kuten jo aiemmin mainitsimme, Bitcoin on niin iso ja kankea järjestelmä, että siihen on vaikeaa tehdä pieniä käytännöllisiä muutoksia. Sen sijaan altcoinit pystyvät lisäämään toimintamekanismeihinsa uusia ominaisuuksia sitä mukaa kun niitä kehitetään. Altcoinit pystyvät näin tarjoamaan esimerkiksi vahvemmin suojattuja ja täten anonyymimpiä transaktioita kuin Bitcoin.

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä erona Bitcoinien ja altcoinien välillä on mainittava Bitcoinin massiivisiin mittoihin kasvanut arvo. Koska kyseisen valuutan arvo on räjähtänyt käsiin, siitä on tullut jossain määrin liian arvokas tavallista vaihdantaa varten. Siksi Bitcoin on tällä hetkellä ensisijaisesti sijoituskohde, kun taas altcoinit pyrkivät vakiinnuttamaan asemansa valuuttamarkkinoilla vaihdannan välineenä.

Altcoinien ja Bitcoinin samankaltaisuudet

Pohjimmiltaan kaikilla kryptovaluutoilla kuitenkin on sama lohkoketjuteknologiaan perustuva toimintamekanismi. Tämän vuoksi altcoineilla ja Bitcoinilla on paljon yhtäläisyyksiä.

Kaiken perustana on lohkoketjuteknologia

Lohkoketjuteknologia on yksi viime aikojen merkittävimmistä teknologisista innovaatioista. Viime aikoina esimerkiksi digitaaliset NFT-taideteokset ja -keräilykortit ovat havainnollistaneet, kuinka monipuolisesti lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää jopa kulttuurin eri osa-alueilla.

Kryptovaluutat hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa sekä vanhojen valuuttojen tietokannan ylläpitämiseen että valuutan määrän lisäämiseen. Tämä pätee niin altcoineihin kuin Bitcoiniin. Käytännössä kryptovaluuttojen lohkoketju kokoaa yhteen kaiken tiedon, joka kryptovaluutan kehityksestä on olemassa. Tiedon pohjalta ratkottavat uudet lohkot synnyttävät uutta kryptovaluuttaa.

Lohkoketjuteknologian ansiosta kaikki kryptovaluutat toimivat ilman välikäsiä. Koska kryptovaluutan historia on tallennettu tiivistettynä ketjun jokaiseen lohkoon, sitä on mahdotonta manipuloida. Tämän ansiosta kryptovaluutat ovat itsenäinen mutta turvallinen rahan muoto.

Lohkoketjuteknologian lisäksi Bitcoineja ja altcoineja yhdistää niiden riippumattomuus valtiollisista toimijoista ja perinteisistä taloudellisista instituutioista. Niiden ostaminen, myyminen ja omistaminen eivät ole sidoksissa esimerkiksi keskuspankkien poliittisiin päätöksiin. Niitä ostetaan ja myydään itsenäisesti toimivissa kryptopörsseissä, ja säilötään joko digitaalisissa kryptolompakoissa tai ulkoisilla kovalevyillä.

Proof of Stake vai Proof of Work?

Jotta kryptovaluutoista ja niiden eroista voisi ymmärtää mahdollisimman paljon, on perehdyttävä kahden systeemin, ”Proof of Work”- ja  ”Proof of Stake” -systeemien eroon.

Ensiksi mainittua systeemiä hyödyntää esimerkiksi Bitcoin. Louhiakseen Bitcoinia, louhija, jolla on tehokkaimmat laitteet lohkoketjujen ratkomiseen, on etulyöntiasemassa. Tämä vaatii tehokkaat laitteet, ja niin paljon energiaa, että Bitcoin vaikuttaa jo negatiivisesti ilmastonmuutokseen.

Sen sijaan monien altcoinien noudattaman ”Proof of Stake” periaatteen mukaisesti altcoinien louhinnassa ja vaihdannassa halukkaat louhijat asettavat valuuttaa vakuudeksi. Tämän jälkeen vakuutetut louhijat saavat osallistua louhintaan. He eivät siis kilpaile keskenään samalla tavalla kuin Bitcoinin louhijat.

Proof of Work -järjestelmä perustuu siihen, että louhinnassa vahvimmilla on taho, jolla on eniten laskentatehoa ja energiaa käytettävissä. Tässä on tietenkin paljon heikkouksia. Sen vuoksi esimerkiksi louhintaprosessit ovat muuttuneet niin suuriksi ja energiaa vaativiksi, että Bitcoinin louhinta ei enää ole monille mahdollista. Kryptovaluuttojen perusideaan on aina kuulunut vapaus ulkopuolisista ja valuuttaa kontrolloivista instansseista. Tämä valuutan demokratisoituminen ei kuitenkaan onnistu, jos louhinta on mahdollista vain harvoille.

Altcoinit ja niiden kehittäjät tunnistivat tämän heikkouden, joka Bitcoinilla oli. Niinpä ne ottivat käyttöönsä Proof of Staken. Tähän perustuvat kryptovaluutat ovat ympäristöystävällisempiä ja turvallisempia kuin esimerkiksi Bitcoin.

Ytimekkäästi Proof of Staken voisi kuvailla olevan sekoitus vakuuttamista ja osakesijoittamista. Kun halukas louhija haluaa päästä käsiksi altcoiniin, tämä joutuu ensin ostamaan vakuudeksi kyseistä valuuttaa itselleen. Tämän jälkeen hänet lasketaan mukaan vakuudellisten louhijoiden joukkoon, jotka saavat kaikki mahdollisuuden louhia kryptovaluuttaa riippumatta heidän laitteidensa tehosta.

Altcoin-kategoriat

Kryptovaluuttojen markkinoilla on tällä hetkellä tuhansia eri altcoineja. Joidenkin arvioiden mukaan altcoineja on jopa 14 000 kappaletta. Todellisen lukumäärän selvittäminen on todella hankalaa, sillä kryptovaluuttamarkkinat elävät ja muuttuvat todella nopeasti.

Uusia kryptovaluuttoja syntyy jatkuvasti, mutta niiden alkuaikoina on mahdotonta todeta, ovatko ne vakavasti otettavia valuuttoja. Suuri osa altcoineista on niin kutsuttuja meemivaluuttoja, joilla on ainoastaan huumoriarvoa. Altcoinien jakamista kategorioihin vaikeuttaa niiden suuren määrän lisäksi myös se, että kategoriat ovat lähellä toisiaan. Jotkut valuutat kuuluvat samanaikaisesti useampaan kategoriaan, ja joskus valuutan sijoittaminen edes yhteen kategoriaan voi olla haastavaa.

Louhittavat altcoinit

Yksinkertaisin altcoinien kategoria on louhittavat altcoinit. Nämä toimivat lähes samalla tavalla kuin Bitcoin. Jotkut niistä perustuvat Proof of Work- ja toiset Proof of Stake -järjestelmälle. Louhittavat altcoinit pyrkivät kopioimaan Bitcoinin menestysreseptiä, ja kasvamaan arvokkaiksi sijoituskohteiksi ja arvon säilyttäjiksi. Sen lisäksi niiden kehityksen tavoitteena on luoda konkreettisesti arkisiin ostoksiin soveltuva käyttövaluutta. Näitä altcoineja voi siis pitää perinteisinä kryptovaluuttoina, jotka pyrkivät luomaan perinteiselle rahalle digitaalisia ja kansainvälisiä vaihtoehtoja.

Merkittäviä louhittavia altcoineja ovat esimerkiksi Litecoin ja Monero. Niitä louhitaan laajalti, ja ne pyrkivät leviämään mahdollisimman laajaan ja monipuoliseen käyttöön.

Suurin osa arvokkaista ja tunnetuista altcoineista kuuluu louhittavien altcoinien kategoriaan.

Stablecoin – Vakautta ylläpitävät valuutat

Koska kryptovaluutat ja niiden markkinat syntyivät varsin kaoottisissa merkeissä, valuuttojen arvon heittely, eli volatiliteetti, oli suurta. Jotta kryptovaluutat voisivat kehittyä talouden jokaisen osa-alueen yleisvaluutaksi, tästä heittelystä oli päästävä eroon. Tähän tarkoitukseen syntyivät niin kutsutut stablecoinit, joilla ei vielä ole vakiintunutta suomenkielistä nimeä.

Stablecoinit pyrkivät vakauttamaan kryptovaluuttamarkkinoita toimimalla kiinteinä arvon mittareina. Näin ollen niiden tavoitteena ei ole arvon nousu, eivätkä ne ole sijoituskohteita. Sen sijaan ne ovat ainoastaan arvon säilyttämisen väline.

Stablecoinien arvo on aina sidoksissa johonkin toiseen talouden mittariin. Näitä voivat olla esimerkiksi fiat-valuutat, eli valtiolliset valuutat, jalometallit tai toiset kryptovaluutat. Esimerkiksi suositun stablecoin Tetherin arvo on sidottu dollariin, ja yksi Tether vastaa yhtä dollaria.

Käytännössä stablecoineja käytetään ennaltaehkäisemään kryptovaluuttojen arvon heittelystä seuraava kaaos. Kun kryptosijoittaja on tehnyt päivän kauppansa, tämä voi vaihtaa kryptovaluuttansa stablecoiniin. Tämän jälkeen sijoittaja voi nukkua yönsä rauhallisin mielin, sillä stablecoinien arvon romahtaminen on äärimmäisen todennäköistä.

Security token – Virtuaaliset arvopaperit

Kolmas altcoinien merkittävä kategoria on nimetty security tokeneiksi. Nämä valuutat toimivat samalla tavalla kuin perinteisten yritysten osakkeet ja arvopaperit. Yritykset voivat myöntää tai myydä niitä sijoittajille aivan osakkeiden tapaan. Tokenit takaavat sijoittajille omistusosuuden yrityksestä. Tämä tuo mukanaan esimerkiksi ääni- ja omistusoikeuden, jota tokenien omistajat voivat käyttää yritysten yhtiökokouksissa. Lisäksi ne toimivat takauksena tuotto-osuudesta, joten tokenien omistajat ovat oikeutettuja esimerkiksi osinkoihin.

Tokenit toimivat arvopaperien tavoin käytännössä, mutta teknisesti ne ovat kryptovaluuttojen tavoin yhdistetty lohkoketjuihin. Näin ollen niitä voi pitää digitaalisten ja kryptovaluuttoihin perustuvien yritysten omistamisen muotona. Toistaiseksi niiden käyttö on ollut vähäistä, sillä kyseessä on uusi innovaatio. Tulevaisuudessa erityisesti kansainvälisten IT-alan yritysten voi kuitenkin uskoa ottavan security tokeneita käyttöön, sillä ne ovat perinteisiä osakkeita dynaamisempia ja valtioiden rajat ylittäviä sijoituskohteita.

Meemivaluutat

Neljäs mainitsemisen arvoinen altcoinien kategoria on niin kutsutut meemivaluutat tai meemikryptot. Usein niihin viitataan englanninkielisellä termillä Meme Coin.

Meemivaluutat ovat kryptovaluuttojen markkinoiden kummajainen, jota ei kuitenkaan voi jättää huomiotta. Useimmiten niillä ei ole mitään todellisia tavoitteita. Meemivaluutat syntyvät yleensä yksittäisen vitsin tai meemin pohjalta. Niitä voikin pitää eräänlaisena parodiana itsensä vakavasti ottavista kryptovaluutoista. Koska kryptovaluuttojen arvoon vaikuttavat myös meemit ja internetin ilmiöt, myös meemivaluuttojen arvot ovat ajoittain nousseet häkellyttävin suuriksi. Tämän ansiosta monet sijoittajat ovat hypänneet niiden kelkkaan, ja tavoitelleet nopeita pikavoittoja.

Kryptovaluuttoihin vakavammin suhtautuvat sijoittajat sen sijaan pysyvät meemivaluutoista erossa, sillä niiden tulevaisuudensuunnitelmat ovat harvemmin erityisen uskottavia tai vakuuttavia. Jotkut meemivaluutat, kuten Shiba inu, kuitenkin yrittävät yhdistää meemivaluuttojen huumorin kryptovaluuttojen vakavampaan puoleen.

Utility coin – Kryptovaluutat vain käyttämistä varten

Kryptovaluuttojen syntyessä niiden tavoitteena oli korvata perinteiset valuutat niiden käytön jokaisella kolmella osa-alueella. Nämä ovat tietenkin rahan käyttö vaihdannan välineenä, arvon säilyttäjänä sekä arvon mittarina. Esimerkiksi Bitcoinin arvon kasvu liian suureksi johti kuitenkin tilanteeseen, jossa sen käyttö vaihdannan välineenä ei enää ole mielekästä. Lisäksi stablecoinit syntyivät ainoastaan toimimaan arvon säilyttäjinä, eikä niitä käytetä vaihdannan välineenä.

Viides altcoinien kategoria sen sijaan syntyi täyttämään tarpeen kryptovaluutoista, joita voisi käyttää normaalin vaihdannan välineenä. Näitä valuuttoja kutsutaan nimellä Utility Coin. Näistä valuutoista kenties menestynein esimerkki on Filecoin. Sitä käytetään valuuttana turvallisia ja tehokkaita pilvipalveluita tarjoavan InterPlanetary File System -yrityksen palveluiden ostamiseen.

Utility coinit pyrkivät palauttamaan kryptovaluutat juurilleen. Esimerkiksi Bitcoinin tavoitteena oli alun perin korvata rahan käyttö arkisten ostosten tekemisessä, mutta sen arvo kasvoi liian nopeasti ja liian paljon. Utility coinit on suunniteltu niin, että niiden päätarkoitus on toimia valuuttana yksityishenkilöiden ja yritysten välisten transaktioiden välineenä, eikä vain sijoituskohteena.

Kannattaako altcoineihin sijoittaa?

Kryptovaluutoista sijoitusmielessä kiinnostuneille kuluttajille altcoinit voivat tuntua riskialttiilta vaihtoehdoilta. Tämä on ymmärrettävää, sillä altcoinien määrän kasvu viime vuosina on johtanut suorastaan kaoottisiin ilmiöihin valuuttamarkkinoilla. Lisäksi altcoinien maine uhkarohkeina, mutta äärettömän potentiaalisina sijoituskohteina, on tuonut markkinoille lukuisia kärsimättömiä sijoittajia. Uudet sijoittajat eivät aina ymmärrä, miten kryptovaluutat pohjimmiltaan toimivat. Kärsimättömät sijoittajat ja valuuttojen arvon heittely on johtanut tilanteisiin, joissa yksittäisen valuutan arvo on ensin romahtanut lähes kokonaan ja noussut tämän jälkeen satoja prosentteja. Kaikesta epävarmuudesta ja kaoottisuudesta huolimatta altcoineihin sijoittamisella on myös hyvät puolensa.

Altcoinit sijoituskohteena – Vahvuudet

Altcoinien ensimmäinen vahvuus sijoituskohteena on niiden innovatiivisuus ja edistyksellisyys. Bitcoin hyödynsi lohkoketjuteknologiaa ja anonyymiä sekä rajat ylittävää kaupankäyntiä ennen näkemättömällä tavalla. Altcoinit tekevät saman, mutta vielä paremmin. Esimerkiksi Bitcoinin negatiiviset ympäristövaikutukset ja epäkäytännölliseksi kasvanut arvo eivät vaivaa vielä altcoineja. Ne kuitenkin toimivat Bitcoinin tavoin dynaamisina ja alati kehittyvämpinä valuuttoina monissa eri käyttöyhteyksissä.

Altcoinien toinen vahvuus onkin niiden käytännöllisyys. Bitcoin ei koskaan onnistunut täyttämään lupaustaan päivittäin käytettävän valuutan korvaamisesta. Sen sijaan altcoinit ovat jo osittain onnistuneet tässä.

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä on mainittava altcoinien suuri lukumäärä. Sijoittajan näkökulmasta suuri sijoituskohteiden määrä on tietenkin merkki ahkerasta sijoitusten hajautuksesta. Hajauttamalla sijoitukset usean altcoinin kesken yksittäisten sijoituskohteiden arvonheittelyt eivät aiheuta suuria tappioita.

Altcoinit sijoituskohteena – Heikkoudet

Altcoineilla on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Esimerkiksi tällä hetkellä Bitcoin dominoi kryptovaluuttojen markkinoita, ja lähes puolet kryptovaluuttojen markkinaosuudesta on peräisin Bitcoinista.

Toinen altcoinien heikkous on sääntelyn ja regulaation puute. Vaikka kryptovaluuttojen periaatteeseen kuuluu vapaus perinteisten instituutioiden kahleista, niin täysi anarkia valuuttamarkkinoilla aiheuttaa myös ongelmia. Tämän seurauksena altcoinien volatiliteetti on heikolla tolalla, joka ajaa sijoittajia pois, ja hidastaa altcoinmarkkinoiden kehittymistä.

Edellisessä osiossa altcoinien vahvuudeksi mainitsimme valuuttojen suuren lukumäärän. Valitettavasti tälläkin on myös huonot puolensa. Suuri valuuttojen määrä on omiaan hämmentämään sijoittajia ja vaikeuttamaan sijoituspäätösten tekemistä. Lisäksi altcoinit voivat aina kuolla, mikä johtaa sijoittajien rahojen menettämiseen.

Altcoinien tulevaisuus

Altcoinien nykytilaa voi jossain määrin verrata menneisyyteen, jossa lukuisat eri valuutat pyörivät samoilla markkinoilla. Valtioiden ollessa pieniä valuuttoja saattoi olla samoilla maantieteellisillä alueilla liikkeellä lukuisia. Valuuttoja käytettiin eri tarkoituksiin riippuen siitä, millä valuutalla palvelulle saatiin paras hinta. Tästä seuranneita haittoja minimoitiin sitomalla valuutat kultakantaan. Tietyllä valuuttamäärällä oli siis kiinteä arvo, joka tunnustettiin laajasti.

Jotta altcoinit voivat tulevaisuudessa kehittyä toden teolla, ja korvata perinteiset valuutat, niiden arvojen on oltava konkreettisempia ja niiden käyttötarkoitusten selkeämpiä. Altcoinien jakautuminen eri kategorioihin voi pahimmassa tapauksessa johtaa tilanteeseen, jossa yksittäisten valuuttojen käyttämisestä tulee liian monimutkaista. Tältä voidaan kuitenkin välttyä, jos utility coinit ja muut käyttöarvoltaan vakaat valuutat saavat tarpeeksi tuulta alleen. Parhaimmillaan ne voivat korvata perinteisten valuuttojen käyttämisen, tai ainakin nousta niiden rinnalle.

Kryptovaluuttojen arvo on kuitenkin noussut niin paljon, että niiden voi ennustaa olevan osa talouttamme myös tulevaisuudessa. Arvon nousu johtaa ennemmin tai myöhemmin kryptovaluuttamarkkinoiden kypsymiseen ja kehittymiseen. Vakaat markkinat takaavat myös vakaat valuutat, ja valuuttojen vakaus mahdollistaa kryptovaluuttojen käyttömahdollisuuksien innovoimisen yhä vapaammin.

Lopuksi

Ytimekkäästi ilmaistuna altcoinit kattavat siis kaikki kryptovaluutat paitsi Bitcoinin. Ne syntyivät Bitcoinin kilpailijoiksi, kun Bitcoinin heikkoudet alkoivat käydä ilmi. Näitä heikkouksia oli esimerkiksi energiatehoton louhinta ja ylipaisunut arvo, joka esti Bitcoinin kehittymisen vaihdannan välineeksi. Altcoineilla on samat riskit, jotka Bitcoin myös kohtasi. Niiden kehittäjillä on kuitenkin käytössään tietoa ja dataa, josta Bitcoinia kehittäessä vain haaveiltiin.

Talouden siirtyessä yhä digitaalisempaan ja kansainvälisempään muotoon altcoinien voi odottaa olevan tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rahan muoto. Lohkoketjuteknologia on tullut jäädäkseen osaksi yhteiskuntiamme, ja kryptovaluutat ovat edistyksellisin tapa hyödyntää sitä.